Joint Annual Health Review

Giới thiệu về Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm

Sau hơn 20 năm thực hiện Đổi mới với những thay đổi quan trọng trong ngành y tế, người dân Việt Nam đã đạt được tuổi thọ trung bình khá cao so với các nước có cùng mức thu nhập. Nhiều chỉ số cho thấy tình trạng sức khỏe của người dân đang ngày càng được cải thiện qua các năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế và chuyển đổi cơ cấu bệnh tật, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Quá trình đối thoại giữa Chính phủ và các đối tác hỗ trợ phát triển cho thấy một phương thức hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả từ các nhà tài trợ là rất cần thiết khi Việt Nam đang ngày càng tiến dần đến mức thu nhập quốc dân trung bình.

 
Giới thiệu báo cáo JAHR 2015

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và chuẩn bị cho một chu kỳ kế hoạch mới. Báo cáo JAHR 2015 sẽ tổng kết lại tình hình thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015, cung cấp thông tin định hướng cho việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016-2020. Báo cáo JAHR 2015 cũng sẽ tập trung vào chuyên đề “Tăng cường y tế cơ sở hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khoẻ toàn dân”.

 
Báo cáo đã xuất bản

JAHR 2012 front page

JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm

JAHR 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

JAHR 2011: Nâng cao năng lực xây dựng CSYT, đổi mới TCYT và BHYT toàn dân
JAHR 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam JAHR 2008: Tài chính y tế JAHR 2007: Tổng quan ngành y tế