Joint Annual Health Review

Giới thiệu về Báo cáo chung tổng quan ngành y tế hàng năm

Sau hơn 20 năm thực hiện Đổi mới với những thay đổi quan trọng trong ngành y tế, người dân Việt Nam đã đạt được tuổi thọ trung bình khá cao so với các nước có cùng mức thu nhập. Nhiều chỉ số cho thấy tình trạng sức khỏe của người dân đang ngày càng được cải thiện qua các năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế và chuyển đổi cơ cấu bệnh tật, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức mới. Quá trình đối thoại giữa Chính phủ và các đối tác hỗ trợ phát triển cho thấy một phương thức hỗ trợ chặt chẽ và hiệu quả từ các nhà tài trợ là rất cần thiết khi Việt Nam đang ngày càng tiến dần đến mức thu nhập quốc dân trung bình.

 
JAHR 2016: Hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam

Báo cáo JAHR 2016 được xây dựng trong năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, đồng thời cũng là năm đầu tiên thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững do Liên hợp quốc đề ra. Bởi vậy, báo cáo JAHR năm nay cũng có các nhiệm vụ: (i) cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng các giải pháp triển khai Kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành y tế; và (ii) hỗ trợ xây dựng các chính sách bảo đảm già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam.
Báo cáo tiếng Việt (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Anh (đầy đủ)

Báo cáo tiếng Việt (tóm tắt) Báo cáo tiếng Anh (tóm tắt)


 
Báo cáo đã xuất bảnJAHR 2016: Hướng tới mục tiêu già hóa khỏe mạnh ở Việt Nam
JAHR 2015: Tăng cường YTCS hướng tới bao phủ CSSK toàn dân
JAHR 2014: Tăng cường dự phòng và kiểm soát bệnh không lây nhiễm
JAHR 2013: Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
JAHR 2012 front page


JAHR 2012: Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

JAHR 2011: Nâng cao năng lực xây dựng CSYT, đổi mới TCYT và BHYT toàn dân

JAHR 2009: Nhân lực y tế ở Việt Nam
JAHR 2007: Tổng quan ngành y tế